Ban Cố vấn VHATTC

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

Trưởng Bộ môn Dịch tễ học
Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Đồng Trưởng ban cố vấn VHATTC

PGS.TS.Nguyễn Kim Việt

PGS.TS.Nguyễn Kim Việt

Trưởng Bộ môn Tâm thần- Trường Đại học Y Hà Nội
Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia- Bệnh viện Bạch Mai
Đồng Trưởng ban cố vấn VHATTC

Bà Đỗ Thị Ninh Xuân

Bà Đỗ Thị Ninh Xuân

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội- Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội
Thành viên Ban cố vấn

TS. Phạm Đức Mạnh

TS. Phạm Đức Mạnh

Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế
Thành viên Ban cố vấn

TS. Kevin P. Mulvey

TS. Kevin P. Mulvey

Cố vấn về Điều trị lạm dụng chất gây nghiện, Chương trình PEPFAR tại Việt Nam
Đại diện Cục Quản lý Chất gây nghiện và Tâm thần trực thuộc Bộ Y tế và Nhân lực Hoa Kỳ
Thành viên Ban cố vấn VHATTC

TS. Nguyễn Văn Tuấn

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng Bộ môn Tâm thần- Trường Đại học Y Hà Nội.
Trưởng Khoa khám bệnh, tư vấn và điều trị ngoại trú - Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia.
Thành viên Ban cố vấn VHATTC

ThS. BS. Vũ Huy Hoàng

ThS. BS. Vũ Huy Hoàng

Chuyên gia Y tế cộng đồng của Cục quản lý Chất gây nghiện và Tâm thần trực thuộc Bộ Y tế và Nhân lực Hoa Kỳ.
Thành viên Ban Cố vấn

TS. Nguyễn Tố Như

TS. Nguyễn Tố Như

Phó giám đốc FHI 360 tại Việt Nam.
Thành viên Ban Cố vấn

ThS. BS. Juana Tomas-Rossello

ThS. BS. Juana Tomas-Rossello

Điều phối viên TREATNET , Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC).
Thành viên Ban Cố vấn

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR