Nhân rộng, duy trì sự bền vững và làm chủ: Các yếu tố cấu trúc và xã hội quy định chính sách HIV/AIDS Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới

24/01/2014

Nghiên cứu này là một trong 3 nghiên cứu thí điểm nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác giữa Đại học Columbia và Đại học Y Hà Nội về nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các vấn đề sức khỏe.

Đọc thêm

Sàng lọc, can thiệp ngắn, và chuyển gửi điều trị nghiện chất (SBIRT) tại các cở sở xét nghiệm HIV và điều trị ngoại trú HIV ở Việt Nam

01/01/2014

  Trường Đại học Y Hà Nội hiện đang phối hợp với trường Đại học California, Los Angeles (Hoa Kỳ) thực hiện việc chuẩn bị triển khai nghiên cứu thí điểm “Sàng lọc, can thiệp ngắn, và chuyển gửi điều trị nghiện ...

Đọc thêm