Xây dựng thử nghiệm mô hình nâng cao sức khoẻ tình dục cho nam thanh niên bán dâm đồng giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

11/07/2013

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình can thiệp về sức khỏe tình dục cho nam thanh niên bán dâm đồng giới nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về nguy cơ lây nhiễm HIV và kỹ năng giảm các h&agra...

Đọc thêm