Nghiên cứu mạng lưới hỗ trợ xã hội giữa những người nghiện chích ma túy tại Việt Nam

29/10/2013

Nằm trong mạng lưới nghiên cứu về nghiện chích ma túy tại Việt Nam

Đọc thêm

Nghiên cứu đánh giá hệ thống giám sát trọng điểm HIV/AIDS năm 2013

29/10/2013

Nghiên cứu nằm trong các hoạt động của Hợp đồng hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và CDC, Hoa Kỳ (Cooperative Agreement)

Đọc thêm