Nghiên cứu hệ thống chính sách phòng chống ma tuý và đánh giá hiệu quả thực hiện một số chính sách ma tuý tại thành phố Hải Phòng từ 2012 đến 2014 (Dự án FHI-AP)

22/11/2013

  Trung tâm nghiên cứu và đào tạo HIV/AIDS (CREATA), Trường Đại Học Y Hà Nội hiện đang tiến hành triển khai dự án “Nghiên cứu hệ thống chính sách phòng chống ma tú...

Đọc thêm

Thực trạng và nhu cầu lồng ghép can thiệp và điều trị nghiện chất tại các cơ sở điều trị ngoại trú HIV ở Hà Nội năm 2013

04/11/2013

Để xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS năm 2013, tháng 10/2012 Cục phòng chống HIV/AIDS đã gửi công văn đề nghị các Ban điều hành khu vực, các tiểu ban chuyên môn, các Viện, Bệnh viện, các Trường Đại học Y, Dược và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố tham dự đăng ký gửi đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về HIV/AIDS.

Đọc thêm