Nhân viên VHATTC

ThS.BS Văn Đình Hoà

ThS.BS Văn Đình Hoà

Giảng viên Bộ môn Dịch tễ- Trường Đại học Y Hà Nội.
Điều phối viên phòng khám nhóm nguy cơ cao.
Thành viên nhóm đào tạo VHATTC

ThS.BS Nguyễn Hữu Anh

ThS.BS Nguyễn Hữu Anh

Điều phối viên can thiệp nhóm nguy cơ cao.
Thành viên nhóm đào tạo VHATTC

CN. Trần Tuyết Trinh

CN. Trần Tuyết Trinh

Quản lý văn phòng VHATTC

ThS. Bùi Thị Minh Hảo

ThS. Bùi Thị Minh Hảo

Nghiên cứu viên chính

ThS. BS. Vũ Đức Việt

ThS. BS. Vũ Đức Việt

Nghiên cứu viên chính

ThS. Lùng Bích Ngọc

ThS. Lùng Bích Ngọc

Nghiên cứu viên chính

CN. Nguyễn Thuỳ Anh

CN. Nguyễn Thuỳ Anh

Trợ lý đào tạo VHATTC

CN. Trịnh Thị Kiều Trang

CN. Trịnh Thị Kiều Trang

Giáo dục viên sức khoẻ

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR