Quản lý VHATTC

PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh

PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội
Giám đốc VHATTC

GS.TS Richard A. Rawson

GS.TS Richard A. Rawson

Khoa Tâm Thần- Trường Đại học California (University of California- UCLA), Hoa Kỳ
Phó giám đốc Chương trình về Lạm dụng chất gây nghiện lồng ghép của trường Đại học UCLA

TS. Lê Minh Giang

TS. Lê Minh Giang

Giảng viên Bộ môn Dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội
Điều phối viên VHATTC

Th.S Nguyễn Thu Trang

Th.S Nguyễn Thu Trang

Điều phối viên về đào tạo của VHATTC

ThS. BS. Lê Công Thiện

ThS. BS. Lê Công Thiện

Giảng viên Bộ môn Tâm thần- Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng Khoa Nhi và người già - Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia- Bệnh viện Bạch Mai

Điều phối viên đào tạo của VHATTC

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR