Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV Việt Nam


Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS

Địa chỉ: Phòng 601, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (+844)35741596

Fax: (+844)35741596

Email: creata@hmu.edu.vn

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

TS. Lê Minh Giang leminhgiang@hmu.edu.vn

 

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV có văn phòng tại trường Đại học Y Hà Nội thuộc khuôn khổ chương trình "Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị nghiện chất trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam" được tài trợ bởi Chương trình Lồng ghép điều trị nghiện chất (ISAP), Trường Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ (UCLA).

Liên hệ

Gửi email liên hệ, tất cả các trường có dấu (*) đều bắt buộc.