Các chất gây nghiện và HIV: Những thách thức và chiến lược ứng phó

Loạt bài giảng
Email Print
09/04/2013
Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nôi, Số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức bài trình bày của Bác sỹ Nora D. Volkow, Giám đốc của Viện Lạm dụng chất gây nghiện Quốc gia (NIDA), Hoa Kỳ với chủ đề: “Các chất gây nghiện và HIV: Những thách thức và chiến lược ứng phó”.

Contact Infomation

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA)

Phone: (+844) 35741596

Fax: (+844) 35741596

Email: creata@hmu.edu.vn