Chương trình hội thảo "Giới thiệu tài liệu đào tạo DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS và xây dựng kế hoạch sử dụng tài liệu đào tạo trong các trường Y"

Hội nghị
Email Print
07/11/2013 - 15:40 08/11/2013
Hà Nội

Chương trình hội nghị diễn ra vào tháng 11 năm 2013 (chưa có lịch cụ thể)

Các cơ quan tổ chức và phối hợp:

  • Cơ quan đồng tổ chức: Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.
  • Cơ quan tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Viện Đào tạo YHDP &YTCC - Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Cơ quan tài trợ: Dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do World Bank tài trợ.

Mục tiêu hội thảo 

  • Giới thiệu tài liệu đào tạo “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS” do Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn.
  • Thảo luận kế hoạch sử dụng tài liệu này trong các trường y.
  • Thảo luận kế hoạch triển khai đào tạo TOT cho giảng viên các trường y về tài liệu đào tạo “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS”.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

CN. Trần Tuyết Trinh - Quản lý văn phòng VHATTC.

Contact Infomation

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA)

Phòng 601, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội Số 1A, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Phone: (+844) 35741596

Fax: (+844) 35741596

Email: creata@hmu.edu.vn