Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone - Tháng 9 năm 2013

Đào tạo
Email Print
24/06/2013 - 29/06/2013
Hà Nội

Được sự cho phép và ủng hộ của Cục Phòng Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế tại công văn số 107/AIDS-DP ngày 24 tháng 2 năm 2011 về công tác đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone và theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc chuyển giao hoạt động đào tạo cũng như hỗ trợ các cơ sở khám và điều trị thay thế bằng thuốc Methadone cho trường Đại học Y Hà Nội.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ công tác tại các cơ sở điều trị Methadone sẽ được triển khai trong năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS - Trường Đại học Y Hà Nội  tổ chức khóa tập huấn: “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” - Khoá tháng 6 năm 2013

Contact Infomation

Phone:

Fax:

Email: