Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone - Tháng 12/2013

Đào tạo
Email Print
08:00 09/12/2013 - 17:00 14/12/2013
Hà Nội


Từ 9/12/2013 – 14/12/2013 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC) sẽ tổ chức 3 khóa tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” cho các cán bộ công tác tại các cơ sở điều trị Methadone của 16 tỉnh/thành phố. Các khóa học này do FHI360 và  dự án Global Fund tài trợ. Sau khóa học, “Điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”,các học viên sẽ tiếp tục tham gia 1 tuần học thực hành tại các cơ sở điều trị Methadone đã triển khai

Contact Infomation

Phone:

Fax:

Email: