Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Đào tạo
Email Print
25/03/2013 - 30/03/2013
Hà Nội

Đây là khóa tập huấn Định hướng Điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các giảng viên nguồn là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong điều trị lâm sàng nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học có sự tham gia của 106 học viên từ 13 cơ sở điều trị Methadone, phòng khám ngoại trú ARV đang và sắp đi vào hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên đều đạt kết quả và được cấp chứng chỉ, sẵn sàng tham gia khóa học thực hành trước khi trực tiếp điều trị.

Contact Infomation

Phone:

Fax:

Email: