Hội nghị khoa học quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC
Email Print
08:00 02/12/2013 - 17:00 03/12/2013
Trường đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Hội nghị khoa học AIDS quốc gia lần thứ V sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội trong 2 ngày 2 – 3/12/2013.

Các chương trình trong Hội nghị:

Khai mạc Hội Nghị: 9:00 – 12:00 ngày 2/12/2013

Các phiên họp chuyên đề:

-      Dịch tễ học HIV/AIDS/STI/Lao

-      Ma túy tổng hợp

-      Điều trị kháng thuốc HIV và một số mô hình tiếp cận điều trị mới

-      HIV kháng thuốc và theo dõi cảnh giác dược

-      Khoa học quản lý trong phòng chống HIV/AIDS

-      Khoa học cơ bản về HIV

-      Can thiệp dự phòng cho người nghiện chích ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

-      Điều trị nhiễm trùng cơ hội và Lao/HIV

-      Kinh tế y tế trong phòng chống HIV

-      Khoa học hành vi liên quan đến HIV/AIDS

-      Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục

-      Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và điều trị thuốc kháng HIV cho trẻ em

-      Chi phí và nguồn tài chính dành cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Bế mạc hội nghị: Tổng kết định hướng nghiên cứu khóa học về HIV/AIDS trong giai đoạn tiếp theo

Contact Infomation

Phone:

Fax:

Email: