09/12/2013
~ 14/12/2013

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone - Tháng 12/2013

Đào tạo

Từ 9/12/2013 – 14/12/2013 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC) sẽ tổ chức 3 khóa tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone&rdquo...

12/08/2013
~ 08/11/2013

Khóa đào tạo "Phỏng vấn tạo động lực (MI)"

Đào tạo

Khóa học kéo dài 10 ngày với các nội dung: Tổng quan về PVTĐL, quy trình và các giai đoạn của sự thay đổi, các nghiên cứu về hiệu quả của PVTĐL và những nguyên tắc cơ bản củ...

24/06/2013
~ 29/06/2013

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone - Tháng 9 năm 2013

Đào tạo

Để nâng cao năng lực cho cán bộ công tác tại các cơ sở điều trị Methadone sẽ được triển khai trong năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS - Trường Đại học Y Hà Nội  tổ...

02/04/2013
~ 12/04/2013

Tổng quan về Nghiện chất và ATS

Đào tạo

Tổng quan về Nghiện chất và ATS – tại TP.HCM, 2-3/4 và 4-5/4; tại Hà Nội, 11-12/4

25/03/2013
~ 30/03/2013

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Đào tạo

Khóa học có sự tham gia của 106 học viên từ 13 cơ sở điều trị Methadone, phòng khám ngoại trú ARV đang và sắp đi vào hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Với tinh thần ...

20/12/2012
~ 22/12/2012

Các kiến thức cơ bản về tình dục, ma túy và phương pháp tiếp cận cộng đồng làm việc trên nhóm nam bán dâm đồng tính

Đào tạo

Nội dung của khoá học này nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và các vấn đề liên quan trong quá trình làm việc với nhóm nam bán dâm đồng tính.

11/12/2012
~ 12/12/2012

Chất gây nghiện và xã hội

Đào tạo

Khóa học “Chất gây nghiện và xã hội” sẽ cập nhật các kiến thức dựa trên bằng chứng về ma túy và các vấn đề văn hóa – xã hội liê...

24/09/2012
~ 28/09/2012

Kỹ năng điều hành nhóm hỗ trợ xã hội

Đào tạo

Mục đích: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất thuộc Đại học Y Hà Nội, với mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiện chất và HIV, tổ chức khó...