16/01/2014
~ 17/01/2014

Hội thảo xây dựng năng lực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của Đại Học Y Hà Nội

Hội nghị

Mục tiêu chung Hội thảo Xây dựng năng lực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của Đại học Y Hà Nội hướng tới xây dựng kế hoạch toàn diện nhằm nâng...

02/12/2013
~ 08/11/2013

Tổ chức hội thảo vệ tinh về ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại Việt Nam

Hội nghị

Trong Hội nghị Khoa học Quốc gia về Phòng chống HIV/AIDS ngày 2-3/12 tới đây, Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC) và Đại học Y Hà Nội sẽ đồng tổ chức hội thảo vệ tinh về các chất kích thích dạng amphetamine tại Hà Nội.

07/11/2013
~ 08/11/2013
16/03/2012
~ 18/03/2012

Hội thảo các Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện và HIV tại Việt Nam

Hội nghị

Phối hợp cùng với Cục Phòng, Chống AIDS, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự là đơn vị tổ chức Hội thảo "Các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện và HIV ở Việt Nam" trong ba ngày từ 16 đến 18 tháng Ba, 2012.

10/03/2012
~ 12/03/2012

Tập huấn GPRA - Bộ công cụ đánh giá chất lượng đào tạo

Hội nghị

Để biết thêm về tài liệu tập huấn, xin vui lòng xem thêm tại đây.