09/04/2013

Các chất gây nghiện và HIV: Những thách thức và chiến lược ứng phó

Loạt bài giảng

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức bài trình bày của Bác sỹ Nora D. Volkow, Giám đốc của Viện Lạm dụng chất gây nghiện Quốc gia (NIDA), Hoa Kỳ với chủ đề: “Các chất gây nghiện và HIV: Những thách thức và chiến lược ứng phó”.

01/03/2013

Điều trị nghiện chất trên bệnh nhân HIV

Loạt bài giảng

Loạt bài giảng khoa học/ y học điều trị nghiện chất: “Điều trị nghiện chất trên bệnh nhân HIV” – PGS. Todd Korthuis- Đại học Sức khoẻ và khoa học Oregon, Hoa Kỳ)

07/01/2013
~ 08/01/2013

Phục hồi từ nghiện chất

Loạt bài giảng

Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “ Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị nghiện chất trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VHATTC)” do trường Đại học Y Hà Nội (HMU) triển khai với sự...

12/10/2012

Điều trị nghiện: Một cách nhìn mới

Loạt bài giảng

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Buổi trình bày
của PGS.BS Gavin Bart với chủ đề “ Điều trị nghiện ma túy: Một cách
nhìn mới” tại Hà Nội.