02/12/2013
~ 03/12/2013

Hội nghị khoa học quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC

Hội nghị khoa học AIDS quốc gia lần thứ V sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội trong 2 ngày 2 – 3/12/2013.

29/05/2013
~ 31/05/2013

Hội thảo Khoa học Xã hội và Hành vi trong Y tế

Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC

Thời gian: 29 – 31/5/2013
Địa điểm: Đại học Y Hà Nội

05/01/2013
~ 11/01/2013

Khoá đào tạo- Viện Tâm thần Quốc gia

Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC