07/01/2013
~ 08/01/2013

Phục hồi từ nghiện chất

Loạt bài giảng

Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “ Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị nghiện chất trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VHATTC)” do trường Đại học Y Hà Nội (HMU) triển khai với sự...

20/12/2012
~ 22/12/2012

Các kiến thức cơ bản về tình dục, ma túy và phương pháp tiếp cận cộng đồng làm việc trên nhóm nam bán dâm đồng tính

Đào tạo

Nội dung của khoá học này nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và các vấn đề liên quan trong quá trình làm việc với nhóm nam bán dâm đồng tính.

11/12/2012
~ 12/12/2012

Chất gây nghiện và xã hội

Đào tạo

Khóa học “Chất gây nghiện và xã hội” sẽ cập nhật các kiến thức dựa trên bằng chứng về ma túy và các vấn đề văn hóa – xã hội liê...

12/10/2012

Điều trị nghiện: Một cách nhìn mới

Loạt bài giảng

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Buổi trình bày
của PGS.BS Gavin Bart với chủ đề “ Điều trị nghiện ma túy: Một cách
nhìn mới” tại Hà Nội.

24/09/2012
~ 28/09/2012

Kỹ năng điều hành nhóm hỗ trợ xã hội

Đào tạo

Mục đích: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất thuộc Đại học Y Hà Nội, với mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiện chất và HIV, tổ chức khó...