10/09/2012
~ 15/09/2012

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Đào tạo

Được sự cho phép và ủng hộ của Cục Phòng Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế tại công văn số 107/AIDS-DP ngày 24 tháng 2 năm 2011 về công tác đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone v&agrav...

19/07/2012
~ 23/07/2012

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Đào tạo

Để nâng cao năng lực cho cán bộ công tác tại các cơ sở điều trị Methadone sẽ được triển khai trong năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS - Trường Đại học Y Hà Nội  tổ...

19/07/2012
~ 23/07/2012

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Đào tạo

Được sự cho phép và ủng hộ của Cục Phòng Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế tại công văn số 107/AIDS-DP ngày 24 tháng 2 năm 2011 về công tác đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone v&agrav...

01/07/2012
~ 07/01/2013

Hỗ trợ Radio Nắng mới tại Bệnh viện 09

Hộ trợ kỹ thuật

Đê nghe bản thu phần trò chuyện với chuyên gia, xin vui lòng chọn nghe tại đây. Radio Nắng mới số 6, xin vui lòng tải tại đây....

16/03/2012
~ 18/03/2012

Hội thảo các Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện và HIV tại Việt Nam

Hội nghị

Phối hợp cùng với Cục Phòng, Chống AIDS, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự là đơn vị tổ chức Hội thảo "Các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện và HIV ở Việt Nam" trong ba ngày từ 16 đến 18 tháng Ba, 2012.

10/03/2012
~ 12/03/2012

Tập huấn GPRA - Bộ công cụ đánh giá chất lượng đào tạo

Hội nghị

Để biết thêm về tài liệu tập huấn, xin vui lòng xem thêm tại đây.