An toàn Methadone giai đoạn khởi liều và ổn định: Báo cáo từ một nhóm chuyên gia

07/03/2014
Email Print

Louis E. Baxter, Sr, MD, FASAM, Anthony Campbell, DO, RPh, Michael DeShields, MD, Petros Levounis, MD, MS, FASAM, Judith A. Martin, MD, Laura McNicholas, MD, PhD, J. Thomas Payte, MD, Edwin A. Salsitz, MD, FASAM, Trusandra Taylor, MD, MPH, and Bonnie B. Wilford, MS
(Tạp chí Addict Med 2013;7: 377–386)

TÓM TẮT

Mục tiêu: Methadone là một loại thuốc cũng đã được nghiên cứu, có tính an toàn, và hiệu quả khi được phân phối và tiêu thụ đúng cách. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã nhận thấy tỉ lệ cao của việc quá liều và tử vong ở những bệnh nhân được điều trị bằng methadone đối với nghiện hoặc đau mãn tính. Trong số những bệnh nhân được điều trị bằng methadone trong chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đã được chứng nhận liên bang, tử vong phần lớn thường xảy ra trong các giai đoạn khởi liều và ổn định điều trị. Để giải quyết vấn đề này, Cục Quản lý Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất liên bang đã mời Hiệp hội Y học Nghiện và Xã hội Mỹ triệu tập một nhóm chuyên gia để phát triển một tuyên bố đồng thuận về methadone trong giai đoạn khởi liều và ổn định, cùng với các khuyến nghị để giảm nguy cơ bệnh nhân quá liều hoặc tử vong liên quan đến điều trị duy trì methadone đối với nghiện.

Phương pháp: Một nghiên cứu toàn diện đối với các ấn phẩm tiếng Anh (1979-2011) đã được tiến hành thông qua MEDLINE và EMBASE. Các thành viên Nhóm Hành Động Methadone đánh giá các thông tin kết quả và hợp tác trong việc xây dựng tuyên bố đồng thuận được trình bày ở đây, tuyên bố này sau đó được xem xét lại bởi hơn 100 chuyên gia trong lĩnh vực này.

Kết quả: Dữ liệu được công bố chỉ ra rằng các trường hợp tử vong trong quá trình khởi liều methadone xảy ra do liều ban đầu là quá cao, liều được tăng quá nhanh, hoặc methadone được kê đơn tương tác với thuốc khác. Do đó, Nhóm Hành Động Methadone đã phát triển các khuyến cáo để giúp các nhà cung cấp methadone tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro này.

Kết luận: Quản lý cẩn thận đối với methadone giai đoạn khởi liều và ổn định, gắn liền với việc giáo dục bệnh nhân và tăng sự thận trọng trong lâm sàng, có thể cứu sống bệnh nhân trong nhóm dễ bị tổn thương này.

Vui lòng click vào đây để xem toàn văn của nghiên cứu.