Báo cáo Tình hình Ma túy Thế giới năm 2013 của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC)

17/12/2013
Email Print

Cuối tháng 6 năm 2013, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) đã công bố Báo cáo Tình hình Ma túy Thế giới năm 2013. Bản báo cáo là văn bản thống kê và phân tích thường niên của bức tranh tình hình ma túy toàn cầu tương đối hoàn chỉnh.   Tiêm chích ma túy vấn là một trong những nguyên nhân của tình trạng lây nhiễm HIV ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2013, UNODC ước tính trung bình có 14 triệu người  (trải từ 11,2 triệu đến 22 triệu) nhiễm HIV chiếm tỷ lệ 11,5% con số những người tiêm chích ma túy toàn cầu.  Trong báo cáo này, ước tính tỷ lệ tiêm chích ma túy và nhiễm HIV trong số những người tiêm chích ma túy toàn cầu thấp hơn ước tính trước đó được thể hiện trong báo cáo năm 2008 của   Mathers và cộng sự. Mặc dù vậy, những con số ước tính này không đại diện cho khuynh hướng đi xuống của đại dịch này nhưng là chỉ báo cho những nguồn số liệu đáng tin cậy ngày càng sẵn có tạo điều kiện cho những thống kê toàn cầu về số người sử dụng tiêm chích ma túy và người tiêm chích ma túy nhiễm HIV.   Ở một khía cạnh khác, những thay đổi liên quan đến ước tính về con số các cá nhân tiêm chích ma túy tại các quốc gia, khu vực và trên toàn cầu là do những cải thiện trong cách thức ước tính được sử dụng và độ bao phủ toàn cầu của các giám sát y học hành vi và những điều tra tập trung vào nhóm người tiêm chích ma túy. Ở một số quốc gia, những thay đổi trong số lượng người tiêm chích ma túy có thể được lý giải là do những biến chuyển trong đặc điểm sử dụng ma túy ví dụ như các hình thức sử dụng khác thay vì tiêm chích. Những ước tính mới có tính phù hợp khá cao và có thể được cập nhật thường niên.  Để xem toàn văn bản báo cáo, xin vui lòng chọn đường dẫn dưới  đây.