Bỏ điều trị buprenorphine: lý do từ phía bệnh nhân

Bỏ điều trị buprenorphine: lý do từ phía bệnh nhân

11/07/2014
Email Print

Gryczynski J(1), Mitchell SG(2), Jaffe JH(3), O'Grady KE(4), Olsen YK(5), Schwartz RP(2).
1Friends Research Institute, Inc., 1040 Park Avenue, Suite 103, Baltimore, MD 21201, USA. Electronic address: jgryczynski@friendsresearch.org.
2Friends Research Institute, Inc., 1040 Park Avenue, Suite 103, Baltimore, MD 21201, USA.
3Friends Research Institute, Inc., 1040 Park Avenue, Suite 103, Baltimore, MD 21201, USA; University of Maryland School of Medicine, Department of Psychiatry, Baltimore, MD 21201, USA.
4University of Maryland, College Park, Department of Psychology, College Park, MD 20742, USA.
5Institutes for Behavior Resources, Inc., REACH Health Services, Baltimore, MD 21218, USA.

Tóm tắt

Nhiều bệnh nhân lệ thuộc chất dạng thuốc phiện bỏ điều trị sớm. Nghiên cứu này là một đánh giá thứ cấp từ một thử nghiệm ngẫu nhiên về tham vấn cho bệnh nhân người Mỹ Phi (N=297) vào điều trị buprenorphine tại một trong hai chương trình ngoại trú. Nghiên cứu này tìm hiểu: (1) liệu dự định ban đầu của bệnh nhân về thời gian tham gia điều trị có cho phép dự đoán tỷ lệ duy trì; và (2) lý do bệnh nhân bỏ điều trị. Bệnh nhân được hỏi về dự định tham gia điều trị của mình khi bắt đầu điều trị, và lý do bỏ điều trị tại thời điểm theo dõi sau 6 tháng. Tại thời điểm ban đầu, 28,0% báo cáo muốn duy trì điều trị buprenorphine dưới 6 tháng, và trong thực tế 42,1% đã bỏ điều trị buprenorphine trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, những bệnh nhân có dự định điều trị buprenorphine thời gian ngắn khi được hỏi lúc đầu không có nguy cơ bỏ trị sớm cao hơn những người khác (OR=1.15; p=.65). Lý do chủ yếu bệnh nhân bỏ điều trị là do mâu thuẫn với nhân viên, bị buộc ngừng điều trị và do chương trình điều trị không linh động với nhu cầu của họ. Nghiên cứu trong tương lai nên xem xét các mô hình điều trị buprenorphine lấy bệnh nhân làm trung tâm vốn có thể tăng tỷ lệ duy trì trong điều trị. 

Để biết thêm thông tin về bài báo, xin click vào ĐÂY.