Cập nhật thông tin về Phòng chống HIV- Chương trình AIDSTAR-One- tháng 5 năm 2013

16/12/2013
Email Print

Chương trình AIDSTAR- One tập hợp và chia sẻ bài học kinh nghiệm phòng chống HIV bằng nghiên cứu và thực chứng.

Bản tin về phòng chống HIV- Chương trình AIDSTAR- One tháng 5 năm 2013 có một số thông tin đáng chú ý như:

Cập nhật phòng chống HIV liên quan đến Giảm nguy cơ lây nghiễm HIV ở Thanh thiếu niên: Cơ hội và thách thức; Can thiệp Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới nhằm giảm lây nhiễm HIV ở Châu Phi...