Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015- Thủ tướng Chính Phủ

17/12/2013
Email Print

(Nguồn: Trang thông tin phổ biến kiến thức Pháp luật, Bộ Tư pháp)     

         Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015. Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2015 cơ bản không để tái trồng cây thuốc phiện và cây cần sa; phát hiện, triệt phá 100% diện tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép; phấn đấu hàng năm giảm trên 5% người nghiện ma túy hiện có; giảm 10% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, nâng tổng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy của toàn quốc lên 50%; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy, kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động công khai; không còn “điểm nóng” về tội phạm và người nghiện ma túy trên toàn quốc…

          Chương trình được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, trong đó ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm về tội phạm buôn bán, sử dụng ma túy, các tuyến biên giới và vùng sâu, vùng xa. Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2012 đến hết năm 2015 với tổng kinh phí là 2.522 tỷ đồng (830 tỷ đồng vốn đầu tư và 1.692 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Chương trình đề ra năm giải pháp thực hiện là xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực về phòng chống ma túy cho cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển; huy động thêm các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện chương trình; kiện toàn Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban chỉ đạo các cấp; bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy ở cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy; hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Các dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015 gồm 06 Dự án: Dự án 1 – Trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma túy của lực lượng Công an nhân dân; Dự án 2 – Trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển; Dự án 3 – Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Hải quan; Dự án 4 – Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; Dự án 5 – Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; Dự án 6 – Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình, Bộ Công an là cơ quan quản lý Chương trình, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn văn Quyết định, xin xem thêm tại đây.