Báo cáo Đánh giá đặc điểm nhân cách người nghiện ma tuý- Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia

11/07/2013
Email Print

Đặng Thanh Tùng

Viện Sức khỏe Tâm thần

(Nguồn: http://www.nimh.gov.vn/hoat-dong-dao-tao-va-nckh.html)

Tóm tắt:

Nghiện ma túy thường kèm theo các rối loạn tâm thần đặc biệt là các rối loạn nhân cách, do đó, để kiểm soát và điều trị nghiện ma túy cần phải có cách can thiệp điều trị kết hợp. Mục tiêu nghiên cứu: Phát hiện các đặc điểm nhân cách chủ yếu của nhóm bệnh nhân nghiện heroine. Đối tượng nghiên cứu: 80 học viên đang được điều trị nghiện heroine tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2, Thành phố Hải Phòng, có trình độ đọc hiểu lớp 6 trở lên. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng bảng hỏi phỏng vấn và trắc nghiệm đa diện nhân cách MMPI. Kết quả nghiên cứu: Các đặc điểm nhân cách thường thấy nhất ở những người nghiện heroine là nhân cách chống đối xã hội (25%), trầm cảm (20%), hưng cảm nhẹ (13,75%), nghi bệnh (10%), nhân cách phân ly (10%), lo âu (7,5%) và nhân cách tâm thần phân liệt (6,25%). Các đặc điểm chống đối xã hội thường gặp ở nhóm những người nghiện dưới 30 tuổi (80%), trong khi các đặc điểm trầm cảm thường gặp ở nhóm trên 30 tuổi (68,75%). Trong số những người nghiện độc thân, nhân cách chống đối xã hội chiếm 60%, những người nghiện đã kết hôn hoặc ly hôn/ly thân thường có trầm cảm, lần lượt là 37,5% và 50%. Kết luận: Những người nghiện heroine thường có các rối loạn tâm thần đi kèm, điển hình là rối loạn nhân cách chống đối xã hội và trầm cảm.

Thông tin thêm về báo cáo khoa học, xin vui lòng xem thêm tại đây