Cơ cấu tổ chức

Văn phòng điều phối VHATTC đặt tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS của Trường Đại học Y Hà Nội. Dự án xây dựng VHATTC đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu Trường nhà trường, và sự tham gia chặt chẽ của các giảng viên bộ môn Tâm thần và Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS được thành lập năm 1994, là một trong những đơn vị đầu tiên được thành lập trong các trường Đại học Y Dược với mục đích đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS và đưa nội dung HIV/AIDS vào chương trình đào tạo đại học. Bộ môn Tâm thần và Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai  là nơi quy tụ của các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực tâm thần học và là địa chỉ đáng tin cậy trong công tác đào tạo bậc đại học và sau đại học cho chuyên ngành tâm thần trong cả nước. Trong khi đó, Viện YHDP và YTCC là được thành lập dựa trên khoa Y tế công cộng, tiền thân là sự kết hợp giữa hai bộ môn Vệ sinh-dịch tễ và Bộ môn Tổ chức quản lý Y tế. Viện đã tham gia đào tạo hàng ngàn các bác sĩ đa khoa, chuyên khoa Y học dự phòng và Y tế công cộng, cung cấp nghiên cứu viên cho các viện nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp Y-Dược trong cả nước, các nhân viên y tế trình độ đại học và sau đại học cho các tỉnh thành cũng như y tế các Bộ, Ngành.

Bên cạnh việc tận dụng tối đa những chuyên gia hàng đầu của nhà trường trong các lĩnh vực liên quan, các hoạt động của VhATTC được sự hỗ trợ của Ban cố vấn bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan, và đại diện các tổ chức quốc tế có hoạt động tích cực trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và nghiện chất ở Việt Nam. Hoạt động của các thành viên Ban cố vấn của VHATTC giúp kết nối với các cơ quan trong và ngoài nước cùng chung nỗ lực giải quyết các vấn đề có liên quan.

 

Để biết thêm thông tin về nhân sự chính của VHATTC, xin vui lòng xem thêm:

Quản lý dự án

Ban Cố vấn 

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR