Điều trị HIV là biện pháp dự phòng cho nam đồng tính và dị tính

Điều trị HIV là biện pháp dự phòng cho nam đồng tính và dị tính

11/03/2014
Email Print

Khả năng một người có tải lượng virus không phát hiện được truyền HIV cho bạn tình là bao nhiêu? “Dự đoán tối ưu nhất của chúng tôi là bằng không”, nghiên cứu viên trình bày kết quả nghiên cứu PARTNER sau 2 năm thực hiện nói. Nghiên cứu này bao gồm các cặp bạn tình trong đó một người nhiễm HIV, một người không.

Kết quả cuối cùng của nghiên cứu sẽ được công bố vào năm 2017 nhưng tới thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp lây nhiễm HIV nào khi người dương tính với HIV trong cặp bạn tình có tải lượng virus không phát hiện được.

Nghiên cứu PARTNER hiện vẫn đang triển khai và hiện đã tuyển 1110 cặp bạn tình trái dấu về HIV – và gần 40% là các cặp nam đồng tính.

Các phát hiện này xuất phát từ kết quả của nghiên cứu HTPN 052 vốn cho thấy tỉ lệ lây nhiễm giảm 96% khi người nhiễm HIV trong cặp bạn tình bắt đầu điều trị sớm. Nghiên cứu HTPN 052 chủ yếu thực hiện trên các cặp bạn tình dị tính.

Trong thời gian theo dõi của nghiên cứu PARTNER, tất cả bạn tình âm tính với HIV của các cặp dị tính đều báo cáo có quan hệ tình dục qua âm đạo không dùng bao cao su, 72% có xuất tinh, 70% bạn tình âm tính của các cặp nam đồng tính cho biết có quan hệ tình dục hậu môn tiếp nhận không sử dụng bao cao su, 40% có xuất tinh, 30% báo cáo chỉ giữ vai trò là người cho trong quan hệ tình dục. Một tỉ lệ tương đối có ý nghĩa báo cáo quan hệ tình dục hậu môn ở các cặp dị tính.

Các nhà nghiên cứu ước tính các cặp nam đồng tính có quan hệ tình dục 16,400 lần và các cặp dị tính là 14,000 lần.

Không có trường hợp lây nhiễm HIV nào khi tải lượng virus dưới 200 copies/ml.

Phân tích thống kê cho thấy tải lượng virus ở mức không phát hiện được làm giảm nguy cơ lây nhiễm qua quan hệ tình dục âm đạo là 99,5% và qua quan hệ tình dục hậu môn là 99% (96% nếu có xuất tinh).

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng tin rằng hiệu quả thực của điều trị như biện pháp dự phòng là xấp xỉ 100%, tuy nhiên, như nghiên cứu viên chính của nghiên cứu này chỉ ra, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn về mặt toán học là nguy cơ lây nhiễm từ một người điều trị HIV thành công là bằng không tuyệt đối.

Để biết thêm thông tin, xin đọc tại đây.