Tải xuống

Kích thước file: 0.19MBs

Download count: 358

Định nghĩa và phương pháp tiếp cận phỏng vấn tạo động lực

Last update: 27/02/2021
Email

P​hỏng vấn tạo động lực được định nghĩa theo các ấn phẩm đầu tiên và dựa trên công dụng của nó là một cách tiếp cận để thay đổi hành vi. Những mô tả ban đầu, do William R. Miller đưa ra năm 1983, xuất phát từ kinh nghiệm của ông trong việc điều trị bệnh nhân nghiện rượu. Thông qua kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu thực nghiệm, các nguyên tắc cơ bản và phương pháp của phỏng vấn tạo động lực đã được áp dụng và thử nghiệm trong các môi trường khác nhau và kết quả nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu quả của nó. Phỏng vấn tạo động lực được sử dụng hiện nay như một phương pháp thực hành hiệu quả đã được kiểm chứng trong điều trị các cá nhân có rối loạn sử dụng chất.

Phỏng vấn tạo động lực tập trung vào việc khám phá và giải quyết mâu thuẫn nội tâm và tập trung vào việc phát triển động lực ở bên trong cá nhân - yếu tố thuận lợi để thay đổi diễn ra. Phương pháp khác với những biện pháp mang tính "cưỡng chế" hoặc theo hướng tác động từ bên ngoài nhằm thúc đẩy thay đổi ở chỗ nó không cố tạo nên sự thay đổi (có thể không phù hợp với các giá trị riêng, niềm tin hay mong muốn của cá nhân) mà hỗ trợ thay đổi theo cách phù hợp với những giá trị và mối quan tâm riêng của cá nhân đó.

1. Phương pháp tiếp cận của phỏng vấn tạo động lực

2. Tinh thần của phỏng vấn tạo động lực

3. Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực

4. Chiến lược và kỹ năng phỏng vấn tạo động lực

 

 

 

Điểm tin VHATTC

27 June 2014

Hội Nghị Lần Thứ 2 Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện và HIV

Hướng tới Chăm sóc Toàn diện cho Người nhiễm HIV có Rối loạn Sử dụng Chất: Lồng ghép Điều trị Rối loạn Sử dụng chất, HIV và các Dịch vụ Y tế...

12 June 2014

Chiến lược sử dụng các thuốc kháng virus trong điều trị và dự phòng nhiễm HIV - ...

Ngày 04/06/2014, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất (VHATTC) – Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tổ chức buổi giảng với chủ...

02 June 2014

Tập huấn điều trị Methadone cho 22 tỉnh thành phố (tháng 5/2014)

Trong tháng 5/ 2014, trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức thành công 4 khóa tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng ...

10 May 2014

Loạt bài giảng khoa học/ y học về nghiện chất: Các phương pháp điều trị ...

Hướng đến việc tiếp cận vấn đề điều trị nghiện chất dưới góc nhìn đa chiều, ngày 28.4.2014 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện c...

28 April 2014

Tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon...

Vừa qua, từ 14 – 19.4.2014, tại khách sạn HACINCO, Trung tâm VHATTC – trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khóa tập huấn “Điều trị thay thế ng...