Hội thảo “Hợp tác đại học Columbia – Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các chủ đề sức khỏe (STAR I)”

Hội thảo “Hợp tác đại học Columbia – Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các chủ đề sức khỏe (STAR I)”

16/10/2013
Email Print

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, Hội thảo “Hợp tác đại học Columbia – Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các chủ đề sức khỏe” được tổ chức dưới sự hỗ trợ bởi Cơ quan các viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ.

Với sự tham gia của các đại diện đến từ các tổ chức chính phủ và phi chính của tại Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế như Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, trường đại học Y tế công cộng, Hội Y tế công cộng Việt Nam, CDC, PEPFAR, SAMHSAM, FHI360, …

Chương trình bắt đầu từ 8:00 giờ, sau đó đến bài phát biểu của GS.TS Tạ Thành Văn – Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc hợp tác STAR II về ý nghĩa và mục đích của buổi hội thảo.

 Tiếp theo là phát biểu chào mừng của chủ nhiệm Đề tài Hợp tác phía Hoa Kỳ, bà GS. TS Jenifer Hirsch.

 

 Sau bài phát biểu của 2 chủ nhiệm đề tài phía Hoa Kỳ và Việt Nam, TS.BS Lê Minh Giang – Điều phối viên hợp tác phía Việt Nam lên tổng kết những kết quả ban đầu của dự án STAR giai đoạn 1 (2008-2013)

 

 Dưới sự hợp tác trong Nghiên cứu và Đào tạo Khoa học xã hội giữa các Khoa các Khoa học Xã hội trong Y học (SMS) tại trường đại học Y tế Công cộng Mailman – Đại học Columbia (CU) và Đại học Y Hà Nội nhằm xây dựng năng lực quốc gia về sử dụng các tiếp cận khoa học xã hội trong nghiên cứu dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam.

Trải qua 5 năm hợp tác ban đầu, dự án STAR I, có những thành quả ban đầu:

  1. Hai nhóm nghiên cứu viên trẻ từ các tổ chức khác nhau được đào tạo cả về lý thuyết và thực hành nhằm thiết kế và thực hiên các nghiên cứu khoa học xã hội có ý nghĩa về chính sách
  2. Mang lại sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS tại Đại học Y Hà Nội (CREATA) HIV/AIDS cho nhân viên CREATA và Bộ môn Y đức và Y xã hội học (DMESM)
  3. Một số các sáng kiến trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được hình thành thông qua quá trình làm việc với cộng đồng xây dựng chính sách và nghiên cứu HIV ở Việt Nam

Một kết quả to lớn mà dự án STAR I đạt được là thành công trong việc xin tài trợ cho STAR II (2013-2018) và các tài trợ cho các chương trình và nghiên cứu khác ở Đại học Y Hà Nội.

 

 Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, hội thảo tiếp tục vào phần giới thiệu tổng quan hợp tác STAR II giai đoạn 2013-2018.

Trong giai đoạn II này, STAR II tập trung vào các hoạt động:

1. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu của trường đại học Y Hà Nội

            + Tăng cường nguồn lực quản lý nghiên cứu

            + Xây dựng năng lực giảng dạy về khoa học xã hội, HIV và sức khỏe

2. Tiến hành các nghiên cứu thí điểm

            + Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp phòng chống HIV dựa trên lý thuyết cho Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM)

            + Nghiên cứu về các dịch vụ sức khỏe, tập trung vào tình trạng sử dụng các dịch vụ chăm sóc cho nhóm ma túy nhiễm HIV

            + Nghiên cứu chính sách tập trung vào quá trình mở rộng đồng thời duy trì tính bền vững các đáp ứng HIV/AIDS ở Việt Nam

3. Phổ biến và xây dựng mạng lưới kiến thức về khoa học xã hội về HIV với sự hợp tác với Hội Y tế công cộng Việt Nam

Trong giai đoạn STAR II, sẽ có sự tham gia của các đơn vị đến từ:

  • Đại học Columbia

            + Khoa các khoa học xã hội trong y học

            + Trung tâm nghiên cứu dân số

            + Trung tâm Công nghệ thông tin

            + Trung tâm hợp tác WHO về đạo đức

            + Tạp chí y tế công cộng toàn cầu

  •   Đại học Y Hà Nội

            + Phòng quản lý khoa học và công nghệ

            + Phòng công nghệ thông tin

            + Trung tâm đào tạo trực tuyến

            + Bộ môn Y đức và Y xã hội học

            + Trung tâm đào tạo và nghiên cứu về HIV/AIDS

            + Trung tâm nghiên cứu hệ thống y tế

  • Hội Y tế công cộng Việt Nam

Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo:

 (TS. Lê Minh Giang, GS.TS. Jenifer Hirsch, GS.TS Richard Parker, GS.TS Patrick Wilson (từ trái qua))

Vui lòng click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về dự án STAR I.