Dự án “So sánh hiệu quả của Suboxone và Methadone trên bệnh nhân HIV có sử dụng ma túy tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú ở Việt Nam” (Dự án Suboxone)

29/10/2013
Email Print

(Dự án hợp tác với Đại học sức khỏe và khoa học Oregon)

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích so sánh hiệu quả của hai biện pháp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện: điều trị với Suboxone tại phòng khám ngoại trú HIV và chuyển gửi điều trị Methadone lên mức độ tham gia điều trị và hiệu quả điều trị HIV tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

(1) Đánh giá tác động của điều trị BUP/NX tại phòng khám (n=225) so với chuyển gửi điều trị Methadone (n=225) lên mức độ tham gia và hiệu quả điều trị HIV ở bệnh nhân nhiễm HIV nghiện chất dạng thuốc phiện.

(2) Đánh giá tác động của điều trị BUP/NX tại phòng khám so với chuyển gửi điều trị Methadone lên việc sử dụng chất dạng thuốc phiện của bệnh nhân HIV nghiện chất dạng thuốc phiện.

(3) Đánh giá kinh nghiệm triển khai điều trị BUP/NX tạo cơ sở cho việc mở rộng điều trị BUP/NX tại phòng khám trên toàn quốc. 

Hiện đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức của Đại học Y Hà Nội thông qua và đang hoàn thiện lại đề cương trước khi xin thông qua Hội đồng đạo đức của Bộ Y Tế

Để biết thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu này, xin vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên: Ths Nguyễn Thu Trang

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội