Nghiên cứu đánh giá hệ thống giám sát trọng điểm HIV/AIDS năm 2013

29/10/2013
Email Print

Nghiên cứu nằm trong các hoạt động của Hợp đồng hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và CDC, Hoa Kỳ (Cooperative Agreement)

Mục tiêu chung: Cung cấp các bằng chứng khoa học nhằm thiết kế các chiến lược hiệu quả, cải thiện chất lượng giám sát trọng điểm HIV tại Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp điền dã dân tộc học và điều tra ngang tại các tỉnh được lựa chọn.

Mục tiêu cụ thể:

(1) Mô tả chi tiết các hoạt động triển khai Giám sát trọng điểm HIV/AIDS (HSS) và Giám sát trọng điểm HIV/AIDS lồng ghép hành vi (HSS+) tại các tỉnh được lựa chọn;

(2) Đánh giá chất lượng số liệu HSS và HSS+ theo các biến số chính, bao gồm tính đại diện, đơn giản, linh hoạt, chất lượng số liệu, tính kịp thời, sự chấp nhận và tính ổn định. Đây là các thuộc tính quan trong một hệ thống giám sát y tế công cộng hiệu quả;

(3) Tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của HSS/HSS+ để giải thích chất lượng của Giám sát trọng điểm hiện tại

(4) Cung cấp các khuyến nghị để cải thiện chất lượng của HSS/HSS+.

Đánh giá này gồm hai cấu phần quan trọng, bao gồm (1) Thực hiện điền dã dân tộc học tại hai tỉnh và (2) Điều tra ngang bằng bộ câu hỏi online. Hiện nay nhóm nghiên cứu đã cơ bản thực hiện xong phần hoạt động điền dã dân tộc học tại hai tỉnh và dự kiến sẽ tiến hành điều tra ngang bằng bộ câu hỏi online trên 40 tỉnh thực hiện giám sát trọng điểm HIV/AIDS năm 2013 từ tháng 01/2014.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động đánh giá, ngày 24/12/2013 vừa qua, nhóm nghiên cứu đã trình bày một số kết quả ban đầu về việc triển khai công tác giám sát trọng điểm HIV/AIDS tại hai tỉnh của Việt Nam tại Hội nghị Giám sát Dịch tễ học HIV/STIs Toàn quốc do Cục phòng chống HIV/AIDS (VAAC), Bộ Y tế tổ chức.

Để biết thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu này, xin vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên: Ths. Lùng Bích Ngọc

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội