Nghiên cứu hệ thống chính sách phòng chống ma tuý và đánh giá hiệu quả thực hiện một số chính sách ma tuý tại thành phố Hải Phòng từ 2012 đến 2014 (Dự án FHI-AP)

22/11/2013
Email Print

 

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo HIV/AIDS (CREATA), Trường Đại Học Y Hà Nội hiện đang tiến hành triển khai dự án “Nghiên cứu hệ thống chính sách phòng chống ma túy và đánh giá hiệu quả thực hiện một số chính sách tại thành phố Hải Phòng từ 2012 đến 2014”. Dự án này được tổ chức Atlantic Philanthrophies (AP) tài trợ thông qua Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế tại Việt Nam (FHI360). Kết quả của các nghiên cứu trong dự án này sẽ được trình bày trong hội thảo quốc gia chính sách ma túy do Văn phòng chính phủ tổ chức vào năm 2014.

 

Mục tiêu chính của dự án nhằm đánh giá hiệu quả của các dịch vụ dành cho người sử dụng ma túy tại Hải Phòng nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc thay đổi chính sách và cải thiện các dịch vụ xã hội dành cho người sử dụng ma túy tại cấp địa phương cũng như trên toàn quốc. Cụ thể, dự án sẽ (1) mô tả quá trình thay đổi chính sách liên quan đến ma túy ở Việt Nam và những tác động của nó ở cấp độ địa phương nhằm đánh giá những thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện các chính sách về phòng chống ma túy tại địa phương; (2)So sánh chi phí-hiệu quả của mô hình trung tâm cai nghiện tập trung và mô hình điều trị thay thế bằng Methadone tại cộng đồng ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

 

Kết quả của các nghiên cứu trong dự án này sẽ được trình bày trong hội thảo quốc gia chính sách ma túy do Văn phòng chính phủ tổ chức vào năm 2014. Ngoài ra, dữ liệu nghiên cứu còn được sử dụng trong việc viết các báo cáo khoa học, các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế có tính ứng dụng trong công tác tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế và xã hội cho người sử dụng ma túy cũng như có thể được sử dụng trong các đề tài nghiên cứu tiến sỹ, thạc sỹ và sinh viên đại học của trường Đại học Y Hà Nội.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động trong khuôn khổ nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên chính

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội