Nghiên cứu mạng lưới hỗ trợ xã hội giữa những người nghiện chích ma túy tại Việt Nam

29/10/2013
Email Print

Nằm trong mạng lưới nghiên cứu về nghiện chích ma túy tại Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu:

Nghiên cứu là đưa nâng cao hiểu biết về cơ cấu và vai trò của mạng lưới hỗ trợ xã hội giữa những người nghiện chích ma túy trong các hành vi có liên quan đến việc phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS nhằm cung cấp các khuyến nghị thích hợp cho các can thiệp.

Nghiên cứu này bao gồm 2 thành phần:

1) Định tính bằng phương pháp quan sát tham dự và phỏng vấn sâu;

2) Định lượng

Cụ thể: Điều tra thứ nhất để tìm hiểu nhiều thông tin trên diện rộng về mạng lưới hỗ trợ xã hội giữa những người nghiện chích ma túy

Điều tra thứ hai là điều tra về mối liên quan giữa nguồn hỗ trợ cụ thể ví dụ như là sự hỗ trợ gia đình và hành vi tìm kiếm hỗ trợ sức khỏe như xét nghiệm HIV và đăng ký điều trị Methadone và phần này sẽ được phát triển và thực hiện dưới sự hỗ trợ của CDC và đại học San Francisco thông qua học bổng Forgarty.

Hiện tại nghiên cứu đang hoàn thiện đề cương và công cụ nghiên cứu.

Để biết thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu này, vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên chính: Ths. Vũ Đức Việt

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội