Nghiên cứu phát triển: tiếp cận và sử dụng các dịch vụ HIV cho những người nghiện chích ma túy ẩn tại Hải Phòng

29/10/2013
Email Print

Nằm trong mạng lưới nghiên cứu về nghiện chích ma túy tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu:

Tăng cường sự hiểu biết về tình trạng của những người tiêm chích ma túy ẩn trong những hành vi nguy cơ HIV của họ và các dịch vụ y tế để cung cấp các thông tin cho các hoạt động can thiệp nhằm vào nhóm này tại Hải Phòng. Nghiên cứu này được tiến hành trong sự hợp tác với RTI

Mục tiêu cụ thể:

(1) Mô tả các đặc điểm của nhóm IDU ẩn bao gồm cả hai nhóm: ẩn hoàn toàn và ẩn một nửa tại Hải Phòng để có thể xác định được những chiến lược tốt nhất cho nhóm này.

(2) Để xác định các yếu tố rào cản và yếu tố thuận lợi cho nhóm IDU ẩn trong việc sử dụng các dịch vụ y tế cụ thể là dịch vụ cai nghiện và HIV

(3) Nhằm đánh giá các chiến lược tuyển chọn đối tượng tiêm chích ma túy ẩn cho các can thiệp trong tương lai

 

Nghiên cứu này đang chờ được phê duyệt

 

Để biết thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu này, vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên chính: Ths. Vũ Đức Việt

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội