Nhân rộng, duy trì sự bền vững và làm chủ: Các yếu tố cấu trúc và xã hội quy định chính sách HIV/AIDS Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới

24/01/2014
Email Print

Nghiên cứu này là một trong 3 nghiên cứu thí điểm nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác giữa Đại học Columbia và Đại học Y Hà Nội về nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các vấn đề sức khỏe.

Ý tưởng của nghiên cứu ra đời trong bối cảnh chính sách HIV/AIDS ở Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng trong hơn hai thập kỷ vừa qua và các nhà tài trợ quốc tế - mộ bộ phận đóng vai trò chủ đạo trong sự chuyển đổi chính sách, hỗ trợ thành lập và nhân rộng các chương trình quan trọng – đang dần rút khỏi Việt Nam. Điều này được dự đoán sẽ có tác động mạnh mẽ tới chiến lược chống HIV/AIDS của Việt Nam ở cấp độ chính sách cũng như cấp độ thực thi chính sách. Đây là một cơ hội để hiểu hơn về quá trình hoạch định triển khai chính sách HIV tại các nước đang phát triển.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

  1. Mô tả những ứng phó trong phòng chống HIV của các chủ thể khác nhau ở Việt Nam trong 2 thập kỷ vừa qua, tập trung vào nhận diện quá trình hoạch định thực hiện chính sách liên quan tới sự mở rộng và đồng thời duy trì tính bền vững của công tác phòng, chống HIV/AIDS;
  2. Tìm hiểu những căng thẳng diễn ra trong và giữa các chủ thể ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế đã và đang tham gia quá trình phòng, chống HIV/AIDS, và tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới khi các đối tác tài trợ đang chuyển hướng nhấn mạnh vai trò của Nhà nước chịu trách nhiệm hoàn toàn các cơ sở y tế liên quan đến HIV;
  3. Nâng cao hiểu biết về các yếu tố cấu trúc và xã hội có vai trò định hình chính sách HIV và Y tế công cộng ở các nước đang phát triển, và quá trình chuyển đổi của cả hoạch định chính sách và thực thi chính sách đã làm lộ ra những yếu tố bất bình đẳng, tính dễ tổn thương và các thách thức về chính sách ở cấp độ quốc gia và cấp độ toàn cầu như thế nào;
  4. Nâng cao năng lực áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong nghiên cứu về chính sách y tế và các lĩnh vực y tế khác, và năng lực thu thập dữ liệu sơ bộ, chuẩn bị bài báo khoa học phù hợp với yêu cầu của các tạp chí chuyên ngành và tạo nền tảng cho việc nộp hồ sơ xin tài trợ trong tương lai cho các nghiên cứu viên có kinh nghiệm (mid-level researcher) ở Việt Nam.

Nghiên cứu dự kiến được triển khai tại Hà Nội và một tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu bao gồm (1) các cơ quan phòng chống AIDS của chính phủ cấp địa phương và cấp quốc gia; (2) các NGOs hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS hoặc có một số hoạt động liên quan; (3) các tổ chức cộng đồng của các nhóm MSM và IDUs; và (4) mạng lưới người sống chung HIV (PLHA) trên toàn quốc.

Hiện nay nghiên cứu đang ở trong giai đoạn lập kế hoạch, xây dựng khung lý thuyết và tổ chức các buổi hội thảo với các chuyên gia để thu thập dữ liệu ban đầu cho nghiên cứu. Dự kiến tháng 06/2014, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thực địa tại hai địa bàn triển khai nghiên cứu.

Để biết thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu này, xin vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên: Ths Lùng Bích Ngọc

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 605, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội