Tải xuống

Kích thước file: 0.18MBs

Download count: 96

Quyết định 2596/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020

Last update: 27/02/2021
Email

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trước tiên, tập trung phát triển các cơ sở cai nghiện tự nguyện bằng việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội điều trị nghiện bắt buộc (sau đây gọi là Trung tâm) có quy mô dưới 200 đối tượng, gần cộng đồng dân cư và những Trung tâm thường xuyên có số người cai nghiện dưới 50% so với công suất thiết kế ở những tỉnh, thành phố có nhiều Trung tâm thành các cơ sở cai nghiện tự nguyện; phát triển và hoàn thiện các cơ sở điều trị thay thế thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện nhằm cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện và nâng cấp các Trung tâm dân lập thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập. 

Trong đó, đến năm 2015, thí điểm chuyển đổi 80 Trung tâm thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện (40 Trung tâm chuyển đổi hoàn toàn và 40 Trung tâm chuyển đổi một phần); thí điểm nâng cấp 10 cơ sở thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và  thí điểm chuyển đổi 05 Trung tâm dân lập của TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập… Đến năm 2020, 80 Trung tâm thí điểm chuyển đổi hoàn thiện, có đầy đủ chức năng của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; 140 cơ sở điều trị thay thế được nâng cấp thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và có 30 cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập được hình thành.

Đồng thời, Đề án cũng đề ra nhiệm vụ phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng với mục tiêu vào năm 2015, thành lập 500 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về nghiện ma túy, trong đó lựa chọn 200 điểm để thực hiện thí điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cho người nghiện; đến năm 2020, thành lập 900 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các xã phường có trên 100 người nghiện. 

Điểm tin VHATTC

27 June 2014

Hội Nghị Lần Thứ 2 Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện và HIV

Hướng tới Chăm sóc Toàn diện cho Người nhiễm HIV có Rối loạn Sử dụng Chất: Lồng ghép Điều trị Rối loạn Sử dụng chất, HIV và các Dịch vụ Y tế...

12 June 2014

Chiến lược sử dụng các thuốc kháng virus trong điều trị và dự phòng nhiễm HIV - ...

Ngày 04/06/2014, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất (VHATTC) – Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tổ chức buổi giảng với chủ...

02 June 2014

Tập huấn điều trị Methadone cho 22 tỉnh thành phố (tháng 5/2014)

Trong tháng 5/ 2014, trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức thành công 4 khóa tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng ...

10 May 2014

Loạt bài giảng khoa học/ y học về nghiện chất: Các phương pháp điều trị ...

Hướng đến việc tiếp cận vấn đề điều trị nghiện chất dưới góc nhìn đa chiều, ngày 28.4.2014 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện c...

28 April 2014

Tập huấn “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon...

Vừa qua, từ 14 – 19.4.2014, tại khách sạn HACINCO, Trung tâm VHATTC – trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khóa tập huấn “Điều trị thay thế ng...