Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

11/07/2013
Email Print

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 288/QĐ-BYT ngày 25/01/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục phòng, chống HIV/AIDS ngày 7 tháng 3 năm 2013.

Thông tin chi tiết của Quyết định, xin vui lòng xem thêm tại đây.