Sàng lọc, Can thiệp ngắn, Chuyển gửi điều trị (SBIRT) tại các cơ sở dịch vụ Y tế đối với việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và rượu/bia: So sánh thời điểm ban đầu và 6 tháng sau.

Sàng lọc, Can thiệp ngắn, Chuyển gửi điều trị (SBIRT) tại các cơ sở dịch vụ Y tế đối với việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và rượu/bia: So sánh thời điểm ban đầu và 6 tháng sau.

27/05/2014
Email Print

Bertha K. Madras1, Wilson M. Compton2, Deepa Avula3, Tom Stegbauer3, Jack B. Stein3, and H. Westley Clark3
1. Văn phòng Nhà Trắng về chính sách kiểm soát ma túy quốc gia, Văn phòng cầu giảm hại
2. Bộ phận Dịch tễ học, Dịch vụ và nghiên cứu dự phòng, Viện Quốc gia về lạm dụng chất, Viện sức khỏe Quốc gia, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, trung tâm Khoa học thần kinh, 6001 Executive Boulevard, Rockville, MD 20892-9561 USA
3. Cục quản lý chất gây nghiện và Tâm thần trực thuộc Bộ Y Tế và nhân lực Hoa Kỳ (SAMHSA1 Choke Cherry Road, Rockville, MD 20857 USA

TÓM TẮT

Mc tiêu:

Sàng lọc vềsử dụng rượu và can thiệp ngắn (SBIRT) trong các cơ sở dịch vụ Y tế có thể giảm một cách đáng kể việc sử dụng đồ uống có cồn. Các số liệu về sử dụng ma túy bất hợp pháp không đáng kể. Chương trình dịch vụ sàng lọc, can thiệp ngắn và chuyển gửi điều trị (SBIRT) được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ, loại hình lớn nhất hiện nay, được khởi xướng bởi Cục quản lý chất gây nghiện và Tâm thần trực thuộc Bộ Y Tế và nhân lực Hoa Kỳ (SAMHSA) tại một loạt các cơ sở dịch vụ Y tế khác nhau. Chúng tôi so sánh việc sử dụng ma túy bất hợp pháp tại thời điểm ban đầu và thời gian sau 6 tháng khi sàng lọc và can thiệp ngắn được tiến hành.

 

Thiết kế:

Dịch vụ SBIRT được triển khai ở một loạt các cơ sở dịch vụ y tế khác nhau tại 6 bang. Đối tượng bệnh nhân khá đa dạng (Thổ dân Alaska, người Mỹ thổđịa, người Mỹ gốc Phi, người da trắng, người gốc Tây Ban Nha) được sàng lọc và được cung cấp những dịch vụ can thiệp cấp tiến (can thiệp ngắn, điều trị ngắn, và chuyển gửi điều trịđặc trị). Trong phân tích thứ cấp của chương trình dịch vụ SBIRT. Trong cơ mẫu được thu thập ngẫu nhiên (10%) và sàng lọc ban đầu được đánh giá là dương tính, số liệu về sử dụng chất được so sánh tại thời điểm ban đầu và thời điểm sau 6 tháng.

Kết qu:

Trong 459,599 bệnh nhân được sàng lọc, 22.7% được sàng lọc và đánh giá là dương tính trong phạm vi sử dụng (nguy cơ/vấn đề, lạm dụng/nghiện). Phần lớn đối tượng nghiên cứu được giới thiệu tiếp cận dịch vụ can thiệp ngắn (15.9%) với số phần trăm nhỏđược giới thiệu tiếp cận điều trị ngắn (3.2%) hoặc là chuyển gửi điều trịđặc trị (3.7%). Tỷ lệ sử dụng ma túy tại thời điểm sau 6 tháng (4 trong 6 cơ sở) là 67.7% thấp hơn (p<0.001) so với tỷ lệ sử dụng ma túy bất hợp pháp tại thời điểm ban đầu và tỷ lệ nghiện rượu giảm 38.6% so với tỷ lệ nghiện tại thời điểm ban đầu (p<0.001), với kết quả so sánh tại các cơ sở, giới tính, chủng tộc/dân tộc, và nhóm tuổi. Trong số những đối tượng được giới thiệu dịch vụ can thiệp ngắn, chuyển gửi điều trịđặc trị, những biến như sự cải tiến về sức khỏe (p<0.001), sức khỏe tâm thần (p<0.001), việc làm (p<0.001), tình trạng nhà ở (p<0.001), và hành vi tội phạm (p<0.001) được tìm thấy có ý nghĩa.

Kết lun:

Tính khả thi cho việc triển khai SBIRT là cao và bệnh nhân tự báo cáo tại thời điểm 6 tháng cho thấy những cải tiến đáng kể so với thời điểm ban đầu trong việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và sự dụng đồ uống có cồn với các lĩnh vực chức năng được cải thiện ở một loạt các cơ sở dịch vụ y tế và đối tượng bệnh nhân đa dạng.

Từ khoá

services; treatment; prescription drug abuse; preventive medicine; marijuana; cocaine; heroin; methamphetamine; CPT® codes; primary health care; trauma centers

Để biết thêm về bài báo, xin vui lòng click vào ĐÂY.