Sàng lọc, Can thiệp ngắn, và Chuyển gửi điều trị (SBIRT): Hướng tới phương pháp tiếp cận Y tế công cộng để quản lý vấn đề nghiện chất

07/03/2014
Email Print

ThS. TS. Thomas F. Babor, ThS. Bonnie G. McRee, ThS. Patricia A. Kassebaum, TS. Paul L. Grimaldi, TS. Kazi Ahmed, TS. Jeremy Bray

Tạp chí Substance Abuse (25/09/2008)

TÓM TẮT

Sàng lọc, can thiệp ngắn, và chuyển gửi điều trị (SBIRT) là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tích hợp trong việc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm và điều trị thông qua sàng lọc phổ quát cho những cá nhân bị rối loạn sử dụng chất và có nguy cơ. Bài viết này mô tả nghiên cứu về các thành phần của SBIRT được thực hiện trong 25 năm qua, bao gồm cả sự phát triển của các xét nghiệm sàng lọc, thử nghiệm lâm sàng của các can thiệp ngắn và nghiên cứu thực hiện. Bắt đầu từ những năm 1980, những nỗ lực phối hợp đã được thực hiện ở Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới để cung cấp một cơ sở bằng chứng đối với việc sàng lọc rượu và can thiệp ngắn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Cùng với sự phát triển của các xét nghiệm sàng lọc đáng tin cậy và chính xác đối với rượu, hơn một trăm thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành để đánh giá tính hiệu quả và hiệu quả chi phí của sàng lọc rượu và can thiệp ngắn trong chăm sóc ban đầu, các phòng cấp cứu và các trung tâm chấn thương. Với sự tích lũy các bằng chứng tích cực, các nghiên cứu thực hiện trên sàng lọc, can thiệp ngắn rượu đã được bắt đầu từ những năm 1990, tiếp theo bằng thử nghiệm các phương pháp tương tự đối với các chất khác (ví dụ, ma túy bất hợp pháp, thuốc lá, thuốc theo toa) và các chương trình chứng minh quốc gia tại Mỹ và các quốc gia khác. Kết quả của những nỗ lực chứng minh lợi ích tích lũy của nghiên cứu tịnh tiến trên hệ thống phân phối chăm sóc sức khỏe và chính sách lạm dụng chất. Như vậy SBIRT mang lại những cải thiện ngắn hạn đối với sức khỏe cá nhân là điều không thể chối cãi, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng chưa được chứng minh, nhưng các mô hình mô phỏng cho thấy những lợi ích có thể là chắc chắn.

Vui lòng click vào đây để xem toàn văn nghiên cứu.