Tác động của phỏng vấn tạo động lực trên bệnh nhân có rối loạn sử dụng chất đồng diễn được đưa vào khoa cấp cứu tâm thần – thử nghiệm lâm sàng có đối chứng kết hợp theo dõi sau hai năm

28/10/2013
Email Print

Tác giả: Gunnhild Bagøien, Johan Håkon Bjørngaard, Christine Østensen, Solveig Klæbo Reitan, Pål Romundstad, Gunnar Morken
Đăng tải trên tạp chí BMC Psychiatry. 2013; 13: 93 doi: 10.1186/1471-244X-13-93

Tóm tắt

 

Bối cảnh: Tỉ lệ bệnh nhân được điều trị nội trú tại các bệnh viện tâm thần mắc rối loạn sử dụng chất khá cao, tuy nhiên, bệnh nhân chỉ ở lại bệnh viện trong thời gian hạn chế. Phỏng vấn tạo động lực là một phương pháp can thiệp ngắn, có hiệu quả đã được kiểm chứng. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm so sánh tác động của hai buổi phỏng vấn tạo động lực kết hợp điều trị thông thường (nhóm can thiệp) với điều trị thông thường đơn thuần (nhóm đối chứng) trên bệnh nhân là người trưởng thành có rối loạn sử dụng chất đồng diễn đang điều trị nội trú tại khoa cấp cứu tâm thần.

Phương pháp: Đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng mở trên 135 bệnh nhân có rối loạn sử dụng chất. Sau khi được nhận vào nghiên cứu và được đánh giá, bệnh nhân được đưa vào nhóm can thiệp (n=67) hoặc nhóm đối chứng (n=68). Kết quả đầu ra sơ cấp là tự báo cáo số ngày sử dụng chất gây nghiện hàng tháng trong 3 tháng gần nhất, được đo vào tháng thứ 3, 6, 12 và 24 sau khi bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa cấp với các biện pháp đo lường lặp lại (multilevel linear repeated measures regression model)

Kết quả: Cả hai nhóm đều giảm sử dụng chất gây nghiện trong 12 tháng đầu tiên. Hiệu quả thiên về nhóm can thiệp. Sau 2 năm theo dõi, nhóm đối chứng có số ngày sử dụng chất gây nghiện tăng thêm 2,4 ngày so với thời điểm trước điều trị (95% CI – 1,5 đến 6,3), trong khi nhóm can thiệp giảm số ngày sử dụng hàng tháng là 4,9 ngày (95% CI – 19 đến 8,6). Như vậy, sau 2 năm, sự khác biệt giữa hai nhóm là 7,3 ngày sử dụng chất gây nghiện hàng tháng (95% CI – 1,9 đến 12,6, p<0,01) với hiệu quả thiên về nhóm đối chứng.    

Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy 2 buổi phỏng vấn tạo động lực trên bệnh nhân có rối loạn sử dụng chất đồng diễn được đưa vào khoa cấp cứu tâm thần giúp giảm đáng kể tần suất sử dụng chất sau 2 năm theo dõi.

Toàn văn nghiên cứu, xin xem tại đây.