Tập huấn Thử nghiệm mô hình điều trị ngay sau khi phát hiện người sử dụng ma tuý nhiễm HIV tại Thái Nguyên và Thanh Hoá

Tập huấn Thử nghiệm mô hình điều trị ngay sau khi phát hiện người sử dụng ma tuý nhiễm HIV tại Thái Nguyên và Thanh Hoá

24/03/2014
Email Print

Từ ngày 18 - 22/3/2014, các giảng viên của Bộ môn Dịch tễ học phối hợp với nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS tổ chức đào tạo triển khai nghiên cứu "Thử nghiệm mô hình điều trị ngay sau khi phát hiện người sử dụng ma túy nhiễm HIV" ở hai tỉnh Thái Nguyên và Thanh Hóa.  Nghiên cứu là hoạt động hợp tác của Cục Phòng, chống AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, Tổ chức Y tế Thế giới và các cán bộ phòng, chống AIDS hai tỉnh.  Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động của việc điều trị ARV ngay sau khi phát hiện HIV dương tính không quan tâm đến số lượng tế bào CD4 và giai đoạn lâm sàng đối với khả năng kiềm chế phát triển virus HIV và cải thiện sức khỏe, cũng như việc duy trì bệnh nhân trong chăm sóc điều trị. Nghiên cứu cũng đánh giá tính khả thi của chiến lược điều trị này (còn gọi là chiến lược Test-and-Treat) trong bối cảnh Việt Nam khi mà phần lớn người nhiễm HIV là người nghiện chích ma túy còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ phác đồ chặt chẽ của điều trị ARV.  Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên thế giới cho thấy tính hiệu quả của chiến lược này, tuy nhiên còn it các nghiên cứu triển khai (implementation research) trong bối cảnh cộng đồng, và do đó các bằng chứng về tác động và tính khả thi còn hạn chế. Nghiên cứu kéo dài 2 năm, theo dõi 300 người bệnh trong thời gian 12 tháng, kết hợp phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu và xét nghiệm tải lượng virus định kỳ sẽ cung cấp bằng chứng cho việc cập nhật hướng dẫn điều trị ARV ở Việt Nam theo các khuyến cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nguồn: Lê Minh Giang

Dưới đây là một số hình ảnh về khoá tập huấn.

 

 Hình 1: Học viên tại Thái Nguyên khoá tập huấn tham gia hoạt động Thực hành  đóng vai _ một trong những hoạt động của khoá tập huấn 

Hình 2: Học viên tại Thanh Hoá tham gia hoạt động Thực hành đóng vai_ một trong những hoạt động của khoá tập huấn