Thực trạng và nhu cầu lồng ghép can thiệp và điều trị nghiện chất tại các cơ sở điều trị ngoại trú HIV ở Hà Nội năm 2013

04/11/2013
Email Print

Để xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS năm 2013, tháng 10/2012 Cục phòng chống HIV/AIDS đã gửi công văn đề nghị các Ban điều hành khu vực, các tiểu ban chuyên môn, các Viện, Bệnh viện, các Trường Đại học Y, Dược và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố tham dự đăng ký gửi đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về HIV/AIDS.

Trung tâm  Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA) - Đại học Y Hà Nội đã đăng ký và được chấp thuận triển khai nghiên cứu: “Thực trạng và nhu cầu lồng ghép can thiệp và điều trị nghiện chất tại các cơ sở điều trị ngoại trú HIV ở Hà Nội năm 2013”. Việc triển khai nghiên cứu này nhằm thu thập các bằng chứng bước đầu quan trọng để phục vụ cho việc phát triển các can thiệp và xây dựng chính sách nhằm cải thiện việc phát hiện và điều trị các vấn đề lệ thuộc chất gây nghiện cho những bệnh nhân vừa nhiễm HIV vừa mắc các vấn đề rối loạn do nghiện chất, từ đó nâng cao chất lượng điều trị HIV cũng như tiết kiệm chi phí chung cho chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia.

Nghiên cứu có hai mục tiêu chính: 

Mục tiêu 1. Mô tả thực trạng lồng ghép dịch vụ liên quan đến nghiện chất (sàng lọc, can thiệp ban đầu tại chỗ, và chuyển gửi) tại các cơ sở điều trị ngoại trú HIV (OPC) trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu 2.  Đánh giá nhu cầu, thái độ của bệnh nhân và nhân viên y tế tại các cơ sở OPCs đối với việc lồng ghép dịch vụ liên quan đến rối loạn nghiện chất và nhiễm HIV.

Nghiên cứu này đang triển khai thu thập số liệu tại các OPC từ tháng 9/2013 đến 11/2013 với nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013, phần kinh phí do Cục phòng chống HIV/AIDS trực tiếp quản lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động trong khuôn khổ nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ:

ThS. BS. Văn Đình Hòa

Điều phối viên can thiệp nhóm nguy cơ cao

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 601, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội