Tổ chức hội thảo vệ tinh về ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại Việt Nam

01/11/2013
Email Print

Trong Hội nghị Khoa học Quốc gia về Phòng chống HIV/AIDS ngày 2-3/12 tới đây, Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC) và Đại học Y Hà Nội sẽ đồng tổ chức hội thảo vệ tinh về các chất kích thích dạng amphetamine tại Hà Nội.

Mục tiêu:

1. Chia sẻ thông tin về tình hình sử dụng, những hậu quả xã hội và sức khỏe của ma túy tổng hợp dạng Amphetamine trên thế giới và tại Việt Nam.

2. Cung cấp thông tin về các giải pháp can thiệp (dự phòng, giảm hại, chẩn đoán, điều trị) trên thế giới.

3. Chia sẻ thông tin về đáp ứng hiện nay của Việt Nam đối với sử dụng và nghiện ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.

Nội dung hội thảo:

1. Tổng quan về tình hình sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine trên thế giới và tại Việt Nam.

2. Phân loại ma túy tổng hợp dạng Amphetamine, các cách sử dụng, nghiện và cơ chế gây nghiện.

3. Hệ quả xã hội và sức khỏe của lệ thuộc ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (bao gồm mối liên quan giữa sử dụng ma túy dạng Amphetamine và lây nhiễm HIV).

4. Các giải pháp can thiệp (dự phòng, giảm hại, chẩn đoán, điều trị) trên thế giới: những thành công và thách thức ở cấp độ khoa học, chương trình và chính sách.

5. Kinh nghiệm về giải pháp can thiệp và điều trị cho người lạm dụng và lệ thuộc ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại Việt Nam.