Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho 30 cơ sở điều trị Methadone

Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho 30 cơ sở điều trị Methadone

05/11/2013
Email Print

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone của Bộ Y Tế và hỗ trợ kế hoạch mở rộng điều trị tới thêm tới 17 tỉnh thành, phục vụ thêm 36,000 bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện trong năm 2013, trong bốn tháng vừa qua, Đại học Y Hà Nội đã thực hiện 7 khóa tập huấn định hướng “Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” đào tạo mới và đào tạo bổ sung 500 học viên cho 30 tỉnh (22 tỉnh miền Bắc và 8 tỉnh miền Nam) với sự tài trợ từ Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (tháng 6), dự án Ngân hàng Thế giới (tháng 7), dự án Quỹ toàn cầu (tháng 8) và HAARP (tháng 9). Khóa tập huấn cập nhật Hướng dẫn chi tiết về triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo Thông tư số 12/2013/TT của Bộ Y Tế ban hành tháng 4/2013.

Download tài liệu khóa học tại đây.

Download Thông tư 12/2013/TT tại đây.

Một số hình ảnh của các khóa học: