UNDP công bố nghiên cứu mới về những quy định luật pháp liên quan đến AIDS trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

17/12/2013
Email Print

Ngày 29/5/2013, UNDP APRC công bố báo cáo Quy định pháp luật liên quan đến việc vi phạm nhân quyền liên quan đến HIV: Kinh nghiệm và bài học từ luật pháp trên lĩnh vực HIV của các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương. Bản báo cáo này sẽ được công bố dưới dạng văn bản điện tử qua hệ thống emails và e-lít; sẽ không có họp báo công bố. Thêm vào đó, các báo cáo nghiên cứu sẽ được bàn luận trong Đối thaoij về HIV, Nhân quyền và Luật pháp ở Châu Á- Thái Bình Dương sắp tới diễn ra từ ngày 2-4 tháng 6 năm 2013 tại Bangkok do UNAIDS, UNDP và Commission of Jurists (ICJ).  Luật pháp về HIV ở Châu Á chưa bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất Nghiên cứu mới đây của UNDP nhấn mạnh những khoảng cách trong bảo vệ nhân quyền cho người nhiễm HIV ở Châu Á.