VAAC- Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số

13/09/2013
Email Print

Qua các buổi làm việc, một số khuyến nghị của địa phương với Trung ương đã được đề xuất, như có chính sách đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng hướng dẫn cụ thể các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm tại đây.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Cục Phòng, Chống HIV/AIDS Việt Nam