Xây dựng thử nghiệm mô hình nâng cao sức khoẻ tình dục cho nam thanh niên bán dâm đồng giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

11/07/2013
Email Print

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình can thiệp về sức khỏe tình dục cho nam thanh niên bán dâm đồng giới nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về nguy cơ lây nhiễm HIV và kỹ năng giảm các hành vi có nguy cơ, đồng thời thúc đẩy hành vi tìm kiếm, sử dụng và duy trì sử dụng các dịch vụ y tế của nam thanh niên bán dâm đồng giới tại 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự án tập trung vào các mục tiêu cụ thể như sau:

1)      Tăng cường kiến thức của nhóm nam đồng tính về STIs, nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường tình dục và ý nghĩa của việc khám STIs và xét nghiệm HIVthường xuyên.

2)      Nâng cao các kiến thức và kỹ năng liên quan đến thực hành anh toàn trong quan hệ tình dục đồng giới ( giảm các hành vi nguy cơ, quản lý kì thị, kĩ năng bộc lộ về hành vi tình dục đồng giới với bạn tình và cán bộ y tế…,hành vi tình dục đồng giới an toàn) cho nhóm nam thanh niên bán dâm đồng giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

3)      Duy trì và khuyến khích các nam thanh niên bán dâm đồng giới sử dụng phòng khám của nghiên cứu triển khai tại 2 thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 Các hoạt động chính trong khuôn khổ dự án bao gồm

1)      Tiếp cận cộng đồng và nâng cao sức khỏe tình dục dự phòng HIV: Triển khai mô hình cán bộ tiệp cận tại cộng đồng là các giáo dục viên sức khỏe để thúc đẩy việc nâng cao sức khỏe tình dục và các kỹ năng giảm hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nam thanh niên bán dâm đồng giới.

2)      Gắn kết với các dịch vụ bảo vệ sức khỏe: Triển khai can thiệp nâng cao sức khỏe tình dục (bao gồm giảm kỳ thị, thực hành giáo dục sức khỏe và trải nghiệm sử dụng các dịch vụ y tế) nhằm nâng cao tính gắn kết và duy trì việc tiếp cận của các nam thanh niên bán dâm đồng giới với các dịch vụ y tế và phòng khám của hoạt động nghiên cứu can thiệp;

3)      Đánh giá quá trình và đánh giá kết quả: Triển khai hoạt động đánh giá sử dụng kết hợp các phương pháp nhằm đánh giá mức độ mà mô hình can thiệp tổng thể về tiếp cận cộng đồng và nâng cao sức khỏe tình dục có thể tác động làm tăng tiếp cận với các dịch vụ dự phòng của nam thanh niên bán dâm đồng giới, nâng cao kiến thức và nhận thức của cá  nhân về HIV và tăng cường và duy trì hành vi sử dụng các dịch vụ y tế  - bao gồm việc tiêm phòng HPV/HBV, xét nghiệm HIV định kỳ và tiếp cận sớm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV.

     Khoa học triển khai nghiên cứu và can thiệp: So sánh số liệu đánh giá quá trình và đánh giá kết quả giữa 2 thành phố nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm chung của từng địa phương đến các khác biệt trong việc tiếp cận và duy trì sử dụng các dịch vụ y tế trong nhóm nam thanh niên bán dâm đồng giới. Kết quả của việc so sánh sẽ giúp đưa ra các thông tin giúp nhóm nghiên cứu hiểu về tính hiệu quả, tình phù hợp và khả năng nhân rộng của mô hình cũng như cung cấp thông tin cho các báo cáo sau này

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ:

Nghiên cứu viên chính

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng 522, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội